Lehekülgede sisuotsing
Kreutzwaldi 2a
44314 Rakvere
info@eeteal.ee
Avaleht Oleme esindatud
Euroopa Etenduskunstide Tööandjate Liitude Liiga/European  Leaque of Employers' Associations in the Performing Arts sector/PEARLE* 

Eesti on PEARLE*  töös täisliikmena osalenud 1998. aastast. Pearle ise on loodud aastal 1991 ja koondab läbi oma liikmete üle 3500 tööandjat teatritest, produktsioonikompaniidest, orkestritest ja muusikaansamblitest, ooperimajadest, tantsukompaniidest ja festivaliorganisatsioonidest.

Pearle omakorda on mitmete etenduskunstide tegevust puudutavate organisatsioonide liige : WIPO (World Intellectual Property Organisation /Intellektuaalse omandi organisatsioon), EEN (European Employerś Network/ Euroopa Tööandjate Võrgustik), ILO (International Labour Office/ Rahvusvaheline Tööbüroo), EFAH (European Forum for the Arts and Heritage/ Kunstide ja Kultuuripärandi Euroopa Foorum)

Eestipoolseks Pearle liikmesorganisatsiooniks on 2006.aastani olnud Eesti Teatrijuhtide Liit (ETJL), alates loomisest aga Eesti Etendusasutuste Liit.

Liiga eesmärgiks on lavastuskunstidesse puutuva professionaalse teabe vahendamine Euroopa regioonis, Euroopa ja liikmesriikide seadusandluse ühtlustamine ning seadusandluse muutmine etenduskunstide arenguks vajalikus suunas.

Kutsekvalifikatsiooni sihtasutus/Kutsekoda

Kutsekoja tegevuse eesmärkideks on
ühtse ja korrastatud kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomisele ja arendamisele kaasa aitamine ning Eesti töötajate kvalifikatsiooni võrreldavuse ja teiste riikide poolt tunnustamise saavutamiseks eelduste loomine.
EETEAL on  esindatud Kutsekoja Kultuuri Kutsenõukogus, kutsenõukogu liige Juta SaarevetSA Eesti Teatri Agentuur.

Eesti Teatri Agentuur/ETA sündis juulis 2007 Eesti Näitemängu Agentuuri ja Teatriliidu Teabekeskuse ühinemisel. ETA asutajad on Eesti Teatriliit ja Eesti Etendusasutuste Liit.
Agentuuri põhieesmärkideks on vahendada teatrivaldkonda puudutavaid autoriõigusi ning teatrit puudutavat informatsiooni Eestis ja piiri taga, koguda ja avaldada Eesti teatreid puudutavat statistikat, edendada eesti draamakirjandust.
EETEALi esindajad ETA nõukogus on Tiina Rebane 
Rahvusvahelise Teatriinstituudi (ITI) Eesti Keskus.

Rahvusvaheline Teatriinstituut koondab ja vahendab professionaalset etenduskunstide - alast infot üle maailma. ITI Eesti keskus taasloodi aastal 2010  Eesti Teatri Agentuuri, Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu koostööleppe alusel.

EETEALi esindaja ITI Eesti keskuses on Monika Larini.
Programm "Teater maale"

Programmi eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Programm "Teater maale" rakendus esmakordselt 01. jaanuaril 2005. Alates 2010. aastast laienes programm ka lastele ja noortele mõeldud etenduste toetamisele nii lavastuste statsionaaris kui ka väljasõitudel.

Vastavalt Kultuuriministri 16.02.2012 käskkirjale nr 1.1-3/59 rakendab programmi "Teater maale" alates 2012. aastast Rahvakultuuri Keskus.

Programmi vahenditest eraldatakse toetust
professionaalsetele etendusasutustele ja truppidele
.

EETEALi esindaja programmi nõukogus on Marika Tint.
see great uk web providers for hosting website in durable servers. If quality is important for you, please see reviews of uk web hosting best companies the same page offers also best advise for finding most suitable web hosting provider in the uk for your website hosting