Lehekülgede sisuotsing
Kreutzwaldi 2a
44314 Rakvere
info@eeteal.ee
Avaleht Aitan lapsi! Taotlemine

Taotlusi oodatakse eelkõige maavalitsuste, linnade ja valdade sotsiaaltöötajatelt, lastekodudelt, koolidelt, lasteaedadelt, Eesti Lasterikaste Perede Liidult ning kõigilt teistelt organisatsioonidelt, mis esindavad vähekindlustatud lapsi. Heategevusfond eelistab ühiskülastuste korraldamist. Võimalusel palutakse maakonna erinevatel organisatsioonidel omavahel tellimusi kooskõlastada, et teatrisse pääseksid kõik maakonna puudustkannatavad lapsed ning samuti leida teatrikülastuste korraldamiseks transport. Probleemide tekkimisel palun võtke ühendust teatrite kontaktisikutega.

Koolidel ja lasteaedadel on võimalus korraldada vähekindlustatud lastele teatrikülastusi gruppide kaupa või taotleda klasside ja rühmade tavapäraste teatrikülastuste jaoks lisapileteid neile lastele, kelle perekondade majanduslik võimekus seda muidu ei luba.

 

Ootame kõigilt suurt aktiivsust teatripiletite taotlemisel ja teatrikülastuste organiseerimisel, et teostada ühine eesmärk – vähekindlustatud lastele ilusate ja kogu eluks meelde jäävate teatrielamuste pakkumine!


"Aitan lapsi!" kampaanias osalemiseks tegutsege järgnevalt:


1. Selgitage teatrite programmist, milliseid lavastusi teatrid antud projektiperioodiks pakuvad.

2. Valige välja etendus, mida soovite vaadata, kuupäev, mis Teile sobiks  ja selgitage, mitu kampaania „Aitan lapsi“ sihtrühma kuuluvat last ja nende saatjat gruppi kuulub. Pidage silmas teatrite poolt ette kirjutatud broneerimise tähtaegu!

3. Võtke ühendust teatri kontaktisikuga, kes selgitab, kas Teie poolt välja valitud etendusele on kohti. Kui kohti valitud etendusele ei ole, pakub teatri kontaktisik mõnda muud kuupäeva või etendust. Leppige kontaktisikuga kokku, millal saate piletid kassast kätte.

4. Täitke tellimusleht ja saatke see kas digitaalselt allkirjastatuna teatri kontaktisiku meiliaadressile või käsitsi allkirjastatuna teatri aadressile kontaktisiku nimele. NB! Ilma korrektse tellimusleheta on tellimus kehtetu ja pileteid kassast kätte ei saa.

5. Võtke isikut tõendava dokumendi alusel piletid välja kontaktisikuga kokku lepitud ajal ja kohas.


NB!Projekti sihtrühm on kuni 18-aastane (k.a) puudustkannatav laps ja vajadusel teda saatev täiskasvanu (lapsevanem, õpetaja, kasvataja, noorsootöötaja, sotsiaaltöötaja, vabatahtlik jne)

NB! NB!Tellimuslehe esitaja kinnitab oma allkirjaga, et projekti raames tasuta piletid saanud isikud on õigustatud toetust saama, ehk on toimetulekuraskustes pere laps või tema saatja. Allkirja andja vastutab teatrile edastatud informatsiooni õigsuse eest.

Info teatrit puudutavates küsimustes Marika Tint marika@rakvereteater.ee Aitan Lapsi Fondi puudutavates küsimustes Eve Männik eve@tomra.ee

see great uk web providers for hosting website in durable servers. If quality is important for you, please see reviews of uk web hosting best companies the same page offers also best advise for finding most suitable web hosting provider in the uk for your website hosting